top of page

 85 NĂM - GHI DẤU CHẶNG ĐƯỜNG THÀNH CÔNG & PHÁT TRIỂN KHÔNG NGỪNG CỦA LACOSTE , ĐỂ KỶ NIỆM SỰ KIỆN NÀY, CHÚNG TÔI ĐÃ TÁI HIỆN LẠI CHIẾC ÁO POLO HUYỀN THOẠI TRONG SUỐT 8 THẬP KỶ QUA.

BẠN YÊU THÍCH CHIẾC ÁO CỦA THỜI KỲ NÀO NHẤT ?

bottom of page